Afskrift: Lars Hedegaard og Martin Krasnik i DR Deadline Søndag den 17.3.2013

Opdateret 8.5.2013 19:31

Søndag den 17.3.2013 22.30 bragte DR Deadline et langt interview med Lars Hedegaard (LH), formand for Trykkefrihedsselskabet (TFS), med Martin Krasnik (MK) som studievært.

Interviewet har både givet anledning til ros og kritik. Mest markant er Søren Krarup, tidl. MF (DF), hvis datter, Katrine Winkel Holm, er næstformand for Trykkefrihedsselskabet (TFS). Krarup betegner interviewet som underlødigt i en kommentar 18.3.2013 i Berlingske: 

Mordforsøg for åben skærm.” 
“Der var slet ingen grænse for de mistænkeliggørende påstande, som Krasnik præsenterede Lars Hedegaard for. Denne fik af Deadlines interviewer at vide, at han nu var helt isoleret og alene. Bl.a. meddelte Krasnik seerne og Lars Hedegaard, at den amerikansk-norske forfatter Bruce Bawer, som hidtil har været Hedegaards meningsfælle og medarbejder, nu har taget afstand fra Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet. Ikke sandt, du bliver stadigt mere isoleret? At Krasniks påstand er forkert, kan seerne jo ikke vide – men Krasnik kunne.”

Andre finder interviewet fremragende. Lektor ved Center for Journalistik ved SDU, Karsten Baagø, udtaler:

"Helt overordnet set var det et fremragende interview. Jeg blev glad for, at journalistik findes, fordi det var et interview som simpelt hen imødekom selve definitionen på et interview; nemlig en professionel samtale mellem to mennesker, som har til opgave at undersøge et andet menneskes holdninger og erfaringer," siger han til Jyllands-Posten.

I samme artikel vurderer professor Peter Bro, ligeledes ved Center for Journalistik ved SDU, at interviewet form var Interessant:

"Det var et eksempel på en form for konfrontatorisk interview, som vi har meget få af i dansk sammenhæng, hvis vi sammenligner med England, USA, Tyskland og Frankrig."

Da interviewet netop fremstår mere konfrontatorisk end hvad man er vant til at se i danske medier, er der grundlag for at foretage en nærmere analyse af interviewet med henblik på at vurdere om de metoder som blev anvendt i interviewet er i rimelig balance i forhold til den interviewede eller om der p.g.a. de anvendte interviewmetoder kan rettes berettiget kritik for magtmisbrug - set i lyset af at den interviewede ikke kan bestemme, om et interview skal bringes eller ej - uanset hvilke påstande og metoder der rettes mod den pågældende. Ligeledes kunne man se på om de anvendte journalistiske interviewmetoder sikrer at den interviewede folder sig ud og fremfører sine synspunkter og holdninger til lytteren/seeren/kunden - naturligvis med en vedvarende og insisterende modargumentation, som en hver god debat er støbt af.

At Krasnik går til stålet kan man vist ikke være uenig i - men spørgsmålet er om han går længere end det?

For at sikre optimale muligheder for at søge i og analysere dette og andre emner relateret til interviewet har e3dc valgt at udarbejde en afskrift af kommunikationen i interviewet 17. marts 2013 mellem MK og LH, ord for ord, med det formål at bidrage til en kvalificering af den heftige debat der stadig verserer omkring dette interview. Enkelte steder er der formentlig stavefejl, specielt angående person- og organisationnavne. Hvor der er usikkerhed er teksten markeret med gult. I de passager hvor der bliver sagt "ja" el.lign. af modparten og dette ikke har meningsbetydende eller væsentlig interviewmetodisk effekt, er disse udeladt.

Er der fremfundet relevante link er de lagt på teksten og billederne. 

Forslag til præcisering eller links kan indsendes via punktet Kontakt i venstre side.


Som sammenligningsgrundlag vedrørende journalistisk form, i en debat om samme emne, hvor den ene debattør også har markante holdninger til indvandring, kan P1 Debat 30.5.2012 med Christian Skou som vært, anvendes: Indvandringens Pris - Morten Uhrskov Jensen og Inger Støjberg.

Som baggrundsmateriale kan Jyllands Postens leder, "Tro og trotyl", fra 26.3.2013 anvendes. Her debatteres det om der eventuelt kan være nogle ulemper ved mellemøstlig muslimsk masseindvandring.

Retorisk analyse af interviewet, Hans Christian Gørup Nielsen, Kandidatstuderende i Retorik ved Københavns UniversitetKrasnik, Hedegaard og Hitlerkortet.

Sidst, men ikke mindst bragte Danmarks Radio et kritisk interview af MK foretaget af Poul Erik Skammelsen fra TV2 i Deadline 23.3.2013.

© Copyright Bo Zachariasen 2013.

Donate bitcoin:15AcP4JkKAJiFLgT8uqxbsGk3DetLEC9rJ

Afskrift: Lars Hedegaard og Martin Krasnik i DR Deadline Søndag 17.3.2013 22.30

Comments